Jak vyměnit ložiska u kolečkových lyží

Výměna ložisek u kolečkových lyží není složitá, ale vyžaduje několik kroků a potřebné nářadí nástrojů. Následující postup by ti měl pomoci s touto údržbou kolečkových. 

Potřebné nástroje:

 1. Montážní klíč (M13 nebo M10) popř. imbus klíč příslušný k danému kolečku
 2. Kladívko (ideálně gumová palička)
 3. Servisní nářadí (běz něj to jde také, ale hůř)
 4. Hadřík na čištění
 5. Nová ložiska (označení, rozměr "608")
 6. Olej na mazání nebo mazivo pro ložiska 

Postup:

 1. Demontuj kolečka: Odšroubuj kolečka pomocí příslušného klíče a odstraňte je z osy.
 2. Vyraž stará ložiska: Některé kolečkové lyže mají vymezovací podložky, které zakrývají ložiska. Vymezovací podložky musíte odstranit, abyste získali přístup k ložiskům. Zpravidla až poté můžete demontovat stará ložiska. Kladívko opatrně vyraž osu společně s jedním ložiskem. Pokud je osa dutá je potřeba do na osu klepnout přes příslušný přípravek nebo tyčku stejného průměru jako osa. Nakonec je potřeba z kolečka vyrazit druhé ložisko. 
 3. Čištění: Důkladně vyčistěte vnitřek kolečka a osu od nečistot a starého maziva. Můžeš použít čistý hadřík nebo speciální čistící prostředky pro ložiska.
 4. Nasaď nová ložiska: Umístěte nové ložisko na otvor v kolečku (ložisko lehce mázni mazivem nebo olejem - lehčeji půjde naklepnout zpět do otvoru). Ujisti se, že je ložisko správně umístěné a správně zapadá na příslušné místo. Ložisko postupně pomocí kladívka naklepni do otvoru v kolečku - použij lehký úder gumovým kladivem. Vlož do kolečka osu a stejným postupem naklepni do otvoru z opačné strany druhé ložisko.
 5. Nasaď distanční podložky: Pokud jsi odstranil(a) distanční podložky, vrať je zpět na své místo a ujisti se, že jsou správně usazeny.
 6. Nasaď kolečka zpět: Po vložení nových ložisek, os kolečka a distančních podložek, vrať kolečko na své místo a přišroubuj je zpět pomocí klíče.
 7. Testování: Po dokončení výměny ložisek zkontroluj, zda se kola otáčejí hladce a bez problémů. Pokud s pomalu otáčejí tak zlehka klepni z boku na šroub osy kolečka - uvolní se tím případné pnutí jednotlivých komponent uvnitř kolečka.

Tímto postupem bys měl(a) být schopen(a) úspěšně vyměnit ložiska u svých kolečkových lyží. Pamatuj, že správná údržba zlepší výkon a prodlouží životnost tvých kolečkových lyží. Kdy ložiska u kolečkových lyží vyměnit pojednává tento článek.