Organizační dokumenty

Marketingová kampaň 1000 Kč na nákup


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

XCSPORT.cz organizuje v termínu od 00:01 hodin dne 10. 11. 2018 do 23:59 hodin dne 12.11.2018 (dále jen „Doba konání“) marketingovou kampaň zvanou „1000 Kč na nákup“ (dále jen „Kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně, které jsou k dispozici na internetové stránce www.xcsport.cz/marketingova-kampan-1-000-kc-na-nakup-20181110.


DEFINICE

Sleva ve výši 200,- Kč bude poskytnuta, pokud zákazník uplatní jeden slevový poukaz v hodnotě 200,- Kč na nákup produktu a/nebo služby v minimální hodnotě 1.500,- Kč vč. DPH a nepoužije žádný další slevový poukaz pro splnění kombinované slevy u vyšší hodnoty produktu, služby a/nebo licence. Do minimální hodnoty nákupu se nezapočítává cena dopravy;

Sleva ve výši 300,- Kč bude poskytnuta, pokud zákazník uplatní jeden slevový poukaz v hodnotě 300,- Kč na nákup produktu a/nebo služby v minimální hodnotě 3.000,- Kč vč. DPH a nepoužije žádný další slevový poukaz pro splnění kombinované slevy u vyšší hodnoty produktu, služby a/nebo licence. Do minimální hodnoty nákupu se nezapočítává cena dopravy;

Sleva ve výši 500,- Kč bude poskytnuta, pokud zákazník uplatní jeden slevový poukaz v hodnotě 500,- Kč na nákup produktu a/nebo služby v minimální hodnotě 5.000,- Kč vč. DPH a nepoužije žádný další slevový poukaz pro splnění kombinované slevy u vyšší hodnoty produktu, služby a/nebo licence. Do minimální hodnoty nákupu se nezapočítává cena dopravy;

 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY KAMPANĚ

Vybraný zákazník z České republiky, fyzická osoba starší 18 let, spotřebitel (dále jen „Účastník“), pokud splní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech v Době konání, může získat 1 000 Kč na nákup zboží a služeb, zejména nikoliv však výlučně:

Má-li kompletně a pravdivě vyplněnou registraci na XCSPORT.cz (jím provozovaném e-shopu), tj. sdělí XCSPORT.cz své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, adresu včetně země, e-mail a mobilní telefon;

Z Kampaně budou vyloučeni ti, kteří:

Nesplní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech;

Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s Kampaní;

Uvedou v Kampani nepravdivé nebo neúplné informace.

V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

 

DALŠÍ PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SLEVOVÉHO KUPÓNU

Účastníci Kampaně mohou při splnění podmínek v těchto pravidlech získat slevu 1.000,- Kč na další nákup (dále jen Kupón). Kupón má platnost do 12.11.2018.

Účastník se může do Kampaně zapojit po Dobu konání i opakovaně, pokud splní veškeré podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech.

Kupón nelze uplatnit na nákup dárkových poukazů. XCSPORT.cz neposkytuje žádné peníze Účastníkům v Kampani a Kupón nelze v Kampani ani po ní vyměnit za peníze. Kupón je neměnný a nevratný, ani není možné jej nahradit jiným dárkem či slevou a zároveň není určen k dalšímu prodeji.

XCSPORT.cz výslovně uvádí, že Kupón není možné proplatit v hotovosti.

Neuplatněný Kupón ve stanovené lhůtě nemůže být Účastníkovi jakkoliv nahrazen a na poskytnutí Kupónu nemá Účastník garantovaný nárok.

Tento Kupón nelze kombinovat s jinými slevami ani dárkovými poukazy XCSPORT.cz, pokud to není výslovně stanoveno v těchto podmínkách.

 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

XCSPORT.cz prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

XCSPORT.cz si vyhrazuje právo měnit podmínky Kampaně a případně Kampaň zrušit.

XCSPORT.cz se tímto zavazuje poskytnout Kupón i Účastníkům Kampaně, kteří se Kampaně zúčastnili před její změnou a splnili všechny výše uvedené podmínky.

Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Kampani.

Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.

V Horní Heřmaniccích, dne 8.11.2018